Home > People > Students > Double Major 2018

Double Major 2018 Students

SNo Roll No Student Name
1 180032 Adarsh Pal
2 180050 Akansh Agrawal
3 180061 Akshan Agrawal
4 180160 Atin Vikram Singh
5 180178 Ayush Shakya
6 180378 Lakshay Rastogi
7 180396 Manan Agarwal
8 180564 Pulkit Gopalani
9 180608 Rishabh Kothary
10 180716 Shivam Kumar
11 180771 Soham Ghosal