Home > People > Students > Double Major 2016

Double Major 2016 Students

SNo Roll No Student Name
1 160094 Aman Tiwari
2 160130 Ankush Tiwari
3 160282 Harshit Nyati
4 160294 Hingane Shreeshail Suhas
5 160575 Ritesh Kumar
6 160633 Saumya Shah
7 160710 Sudhanshu Bansal
8 160729 Suryateja B V
9 160757 Utkarsh Barsaiyan
10 160777 Vasundhara Rakesh
11 160794 Vipul Bajaj