Department of Computer Science and Engineering, IIT Kanpur

CS210: Data Structures

Dr. R. K. Ghosh


Home | Notice Board | Instructor | TAs | Students | Assignments | Schedule | Lectures | Resources
List of Registered Students
Sr No Roll No. Name login id Ass1 Grade Ass2 Grade
1 001109 Deependra Choudhuri
2 01010101 Akshat Kumar
3 01010102 Anurag Rajat
4 01010103 Arvind
5 01010104 Ashish Awasthi
6 01010105 Deepak Kumar Singh
7 01010106 Gaurav Upadhyay
8 01010107 Gautam Das
9 01010108 J. Abhishek
10 01010110 K.S. Sundeep Reddy
11 01010112 Kommidi Suckmal Sena
12 01010113 Manish Mukundan Nair
13 01010114 Mohit Tiwari
14 01010115 Pradeep Tewari
15 01010116 Praveen Singh Saugat
16 01010117 Rahul Singh
17 01010118 Rishi Bhardwaj
18 01010119 Rohan Sasanka M.
19 01010120 Sameer Chandrakar
20 01010121 Sameer Narang
21 01010122 Saurabh Aggarwala
22 01010123 Shantanu Gupta
23 01010124 Sharma Ashish
24 01010125 Siva Gurumurthy
25 01010126 Soumadeep Basu
26 01010127 Sreedhar Babu Veeravalli
27 01010128 Sumit Suman
28 01010129 Sunil Kumar Reddy Y.
29 01010130 Suvesh Malhotra
30 01010131 Tarang Vaish
31 01010132 Vikash Kumar
32 01010133 Vinod Rao
33 01010134 Vipin Puri
34 01010135 Gaurav Saikia
35 01010201 Ambadipudi Vamsee
36 01010202 Ashok Kumar Yadav
37 01010203 Atul Agrawal
38 01010204 Bhupendra Gothwal
39 01010205 Dorjee Khandu Thungom
40 01010207 Harvinder Singh
41 01010208 Himanshu Dhillon
42 01010209 Ishwar Singh Bhati
43 01010210 Kamlesh Jonwal
44 01010211 M.L.N.P.P. Prashant
45 01010212 Manish Rawat
46 01010213 Nawal Kumar
47 01010214 Nitin Kwatra
48 01010215 P.Santosh Reddy
49 01010216 Pranay Prabhat
50 01010217 Prateek Mohan Dayal
51 01010218 Priyank Thakur
52 01010219 Rajesh Kumar
53 01010220 Rajesh Talluri
54 01010221 Roy Gautam Samarendranath
55 01010222 S.Venkata Ramanan
56 01010223 Sachin Bhatia
57 01010224 Sachin Kumar Sinha
58 01010225 Sachin Sethiya
59 01010226 Sandeep Shekhar Prasad
60 01010227 Sankalp sah
61 01010228 Shubhodeep Roy Choudhury
62 01010229 Soumya Das
63 01010230 Sunil Kumar Singh
64 01010231 V.Rakesh
65 01010232 Varun Aggarwal
66 01010233 Vijender Khatri
67 01010234 Vimal Kishor
68 01010235 Vinay Yadav
69 01010236 Ranjan Dahiya
70 01010237 Srujan Linga
71 01010238 Ankur Goel
72 01010239 Ankush Samant
73 01010240 Saurav Kumar
74 01010403 Bhargava Kishore Sana
75 01212301 Aniruddha Chakravarthy
76 01212305 Gyanendra Tiwari
77 01212307 Kamalesh Sinha
78 01212309 Mridusmita Goswami
79 01212310 Zenia Nandi
80 01212311 Gautam Banik


Home | Notice Board | Instructor | TAs | Students | Assignments | Schedule | Lectures | Resources
Page last updated 20 Aug, 2002 by Manish Agarwal