2018-19-II: Parallel Computing (CS633)
2019-20-I: Parallel Computing (CS633)
2019-20-II: Topics in Parallel Computing (CS733)
2020-21-II: Parallel Computing (CS633)
2021-22-I: Technical Communication (CS300)
2021-22-II: Fundamentals of Computing (ESC101)
2022-23-II: Parallel Computing (CS633)